Približavamo se polako kraju prvog polugodišta ove školske godine. Proživjeli smo, ali i preživjeli od početka rujna štošta toga... teškoga i izazovnoga, ali nadasve lijepoga i ohrabrujućega za novi početak, za bolju sutrašnjicu. Tomu se nadamo započinjući novu liturgijsku, a privodeći kraju staru kalendarsku godinu.