Živeći i radeći u Maloj školi u Varešu već se godinama susrećemo s dobrim ljudima, različitim dobrotvornim udrugama i svjedočimo da je Providnost zaista uvijek na djelu. Jedan od vrlo lijepih i važnih susreta dogodio se i nedavno u Milanu, a sudjelove su i sestre Snježana i Ivana Pavla kao predstavnice iz Male škole. Naime, u nedjelju 16. rujna 2018. godine u prostorijama Fondacije Isacchi Samaja u Milanu organiziran je susret na kojem su predstavljeni projekti koje Fondacija podupire u Italiji i izvan, te prigodni program i osvježenje za sve prisutne.